Företaget

Mekanisk Verkstad med specialkompetens

Företaget fokuserar på legotillverkning ​av komponenter för maskinbyggare och industrin, samt mindre reparationsarbeten. Vi är specialister på rationell tillverkning av små serier, och vi har tillverkningskapacitet för såväl små detaljer som större, se maskinföteckning. Kunden står i de flesta fall för ritningsunderlaget, men vi kan ta fram ritningar om så önskas. Vi arbetar efter både europeisk och amerikansk ritningsstandard ( tum och milimeter ). Vi har även möjlighet att ta emot digitala ritningar för beredning i vårt Cad Cam system.

 

Företaget har idag 9 anställda. Vi är främst inriktade på den svenska marknaden när det gäller legotillverkning. I kundkretsen ingår bl.a. Emhart Glass Sweden, Prosharp, Kubikenborg Aluminium, Akzo Nobel, Bejoken, Permascand m fl .

Vår affärsidé

JL Nybergs Mekaniska AB legotillverkar maskinbearbetade komponenter i stål, rostfritt, metaller samt plaster i ental eller serier, för maskinbyggare och industriföretag på den svenska marknaden.

Vår historia

Jarl Nyberg Mekaniska AB
Nybergs Mekaniska startades av Jarl Nyberg. Efter att ha gått Sundsvalls verkstäders företagsskola och sedan arbetat som verktygsmakare och så småningom arbetsledare, blev han egen företagare 1981. Verksamheten var från början legotillverkning för industrin. samt en del egna produkter. Företaget startade i Skedlo Njurunda, flyttade sedan till gamla affärslokaler i Njurundabommen 1984.Behovet av större lokaler ökade allt eftersom, och 1995 blev nästa flytt till större lokaler i Matfors gamla pappersbruk. Jarl arbetade i företaget fram till sin pensionering 2009.

 

Leif Nyberg
Leif Nyberg började jobba i företaget tillsammans med sin bror Jarl 1994. Efter att ha jobbat över 20 år inom kraftindustrin. Då bytte även företaget namn till JL Nybergs Mekaniska AB. Han var VD för företaget från 2009 fram till sin pensionering 2015.

 

Daniel Nyberg
Son till Jarl, började arbeta i företaget 1994. Och blev Produktionsansvarig 2009, i samband med Jarls pensionering. Och sedan 2015 VD för företaget.