Produktion

Allmänt

 

Omfattande maskinpark med både konventionella och styrda maskiner
Ändamålsenliga lokaler på ca 1000 kvadratmeter.
Lång erfarenhet av skärande bearbetning i olika material.
För produkterna lämplig kontrollutrustning.
En välkontrollerad tillverkningsprocess i enlighet med våra policys.

Svarvning

 

CNC 4 enheter
2 stycken med drivna verktyg
1 stycken med stångmatning

 

Max arbetsområden
CNC
Chuck = runt 450, Över bädd = runt 260, Längd = 1000

CNC / Drivna verktyg
Chuck = Runt 450, ÖVer bädd = runt 260, Längd = 1000

 

Konventionell 3 enheter
Chuck = runt 850, Över bädd = runt 520, Längd = 4500

Svarvning axlar

 

Max Arbetsområden
Runt 520 mm, Längd 4500 mm

 

Vi har kapacitet för tillverkning eller bearbetning av t ex:
– Axlar
– Skruvar
– Valsar, även koniska

Fräsning / borrning

 

CNC / Flerop 6 enheter
Max arbetsområde 1050 x 500

 

Manuella 3 enheter
Max arbetsområde 850 x 260

Bearbetning kapslingar

 

Sedan 1998 har vi utfört bearbetning av ​kapslingar, och kylkroppar i material ​som plast och aluminium. Vi har i dag ​specialkompetens för den här typen av bearbetning, och vi har också maskiner ​och utrustning väl anpassad för den här ​delen av vår produktion.

Övriga maskiner

 

Automatisk bandkap kapacitet runt 250
Pelarborrmaskiner
Pelarslipar
Hydraulpress 25 ton
Motviktstruck ASEA 2,5 ton
Märkmaskin
Traverskranar 8 ton 2 st
Traverskran 1 ton